Fiskalizacija Hrvatska: Prijedlog zakona o načinu rada fiskalne blagajne i fiskalizaciji u prometu gotovinom

Postupak fiskalizacije,grupa kojoj pripadate kao obveznik fiskalizacije, što treba da sadrži račun i na koji način stornirate račun samo su dio nepoznanica na koje će te dobiti odgovor.

Navedene informacije su samo dio prijedloga zakona o načinu rada fiskalne blagajne i fiskalizaciji u prometu gotovinom. Kompletan dokument pogledajte u PDF formatu na kraju teksta

U svrhu provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom propisuje se da je obveznik fiskalizacije dužan nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Ovime se uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Sada važeći zakonski propisi propisuju samo sadržaj računa ne ulazeći u način izdavanja računa već propisuju da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način.

Elektronički naplatni uređaji moraju omogućiti:

  • korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te
  • omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija,Poreznom upravom.

 Obveza izdavanja računa putem prilagođenih elektroničkih naplatnih uređaja značit će za neke obveznike fiskalizacije obvezu nabavke uređaja, a za one koji već imaju uređaje nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije.

Primjer fiskalne blagajne:

 Saznaj više na linku: Fiskalna blagajna POS Sector 

 

Postupak fiskalizacije prema odredbama Zakona provodi u dva dijela:

  • izdavanjem računa koji sadrži Jedinstveni identifikator računa te
  • dostavom dnevnog izvješća o ostvarenom prometu tog radnog dana (dnevno izvješće).  

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze.

Ministarstvo financija, Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom. Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti (svi elementi računa i valjani digitalni potpis) Ministarstvo financija, Porezna uprava elementima računa određuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze.

Ova razmjena se izvršava u nekoliko sekundi te se omogućuje da se ispiše račun na kojem je ispisan JIR što znači da se ispisuje račun kojeg je ovjerila Porezna uprava.Obveznik fiskalizacije dužan je jednom dnevno, a najkasnije prije početka slijedećeg radnog dana dostaviti zbirne podatke o ostvarenom prometu tog radnog dana-dnevno izvješće. Dostavom dnevnog izvješća omogućuje se dodatna kontrola prometa u gotovini te brza reakcija ako podaci dostavljeni tijekom radnog dana nisu odgovarajući dnevnom izvješću.

Zakonom su propisani i postupci koji su životni kao primjerice prekid uspostavljene veze, kvar uređaja te se propisuje postupanje u tim slučajevima, kako takve situacije ne bi narušile provedbu postupka fiskalizacije.

Dokument u PDF formatu:  Prijedlog zakona o načinu rada fiskalne blagajne i fiskalizaciji u prometu gotovinom 

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...