Novčane kazne u ugostiteljstvu BiH

Novčane kazne u ugostiteljstvu nisu nimalo male i svaki ugostitelj strahuje od njih. Mnoge novčane kazne ugostitelji dobivaju i zbog nepoznavanja zakona i radnji koje trebaju da obave. U daljem pojednostavljenom tekstu zakona su određene predviđene novčane kazne za ugostitelje. Kompletan zakon o ugostiteljstvu možete preuzeti u PDF formatu na kraju teksta.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

 1. ne pruža ugostiteljske usluge u skladu s odredbama pružanja usluga u ugostiteljstvu
 2. ugostiteljski objekt ne ispunjava minimalne uvjete glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga nisu ispunjeni zdravstveni uvjeti 
 3. ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu i kategoriju objekta
  Za prekršaje iz točke 1, 2. i 3. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM.
  Za prekršaje uz izrečenu novčanu kaznu ugostitelju će se oduzeti i imovinska korist pribavljena prekršajem.

Novčanom kaznom od 800 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

 1. objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge ne ispunjava uvjete propisane zakonom o ugostiteljstvu,
 2. pružanje ugostiteljskih usluga u objektu zatvorenog tipa ne prijavi općinskom tijelu
  Za prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 400 do 2.000 KM.
  Za prekršaj tocka 3. ovoga članka, inspektor može izreći odgovornoj osobi novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 200 KM.

Novčanom kaznom od 600 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

 1. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i objavljenih cijena, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka
 2. ne vodi poslovne knjige - knjige prometa
 3. ne utvrdi normative o utrošku namirnica i pića za pojedine usluge prehrane i pića ili ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoči gostu
 4. ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine, i cijene pruženih usluga
 5. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj
 6. ne vodi knjigu žalbi u propisanom obliku i sadržaju i na propisan način, te ako ne poštuje ovim zakonom utvrđene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta
 7. uslužuje alkoholna pića gostu mladjem od 18 godina ili ako uslužuje alkoholna pića protivno propisanoj zabrani
 8. ne pruža ugostiteljske usluge iz kioska, šaltera, pod šatorom, na izletištu i sl. na propisani način ili ne udovoljava propisanim uvjetima
 9. ne pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na propisan nacin ili ne udovoljava propisanim uvjetima ili pruza ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na prostoru koji nije utvrdilo općinsko tijelo

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

 1. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 2.  na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini vidno ne istakne obavijest o radnom vremenu
 3. se ne pridržava radnog vremena

Novčanom kaznom od 800 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako ne dopusti inspektoru pregled poslovnih i drugih prostorija i prostora u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, robe, uređaja i opreme kojima se obavlja ugostiteljska djelatnostili u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, poslovnih knjiga, ugovora, isprava i evidencija i druge dokumentacije ili ako na drugi način sprijeći ili ometa inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora
 2. ako inspektoru na njegov zahtjev ne dostavi u odredjenom roku podatke, obavijesti i materijale potrebne za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti ili ako dostavi netočne podatke
 3. ako inspektoru ne dopusti oduzimanje predmeta kojima je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili krivično djelo.
  Za navedeni prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba novčanom kaznom 100 do 500 KM.
  Za navedeni prekršaj i kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom 80 do 400 KM.

Preuzmite - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pogledajte -  Novčane kazne u ugostiteljstvu za Hrvatsku
 

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...