Papiri potrebni za otvaranje ugostiteljskog objekta

Jedan od najčešćih pojmova koje smo dobili kao rezultat Vaših pretraga na tražilicama, a vezan za ugostiteljstvo je “Papiri potrebni za otvaranje ugostiteljskog objekta”. Skupili smo informacije iz Službenih novima i sličnih glasila i odlučili da ih i objavimo i time damo tražene informacije koje su vam i te kako potrebne.

Bosna i Hercegovina

UGOSTITELJSKA RADNJA

Građani Federacije BiH mogu registrovati samo jednu samostalnu ugostiteljsku radnju na području Federacije i to kao osnovno ili dopunsko zanimanje.

Šta je potrebno za izdavanje odobrenja za osnivanje samostalne ugostiteljske radnje?

1. Zahtjev na obrascu 06.5.2.1. (Centar za pružanje usluga građanima),
2. Fotokopija l.k. i CIPS-ova prijava mjesta prebivališta,
3. Obavijest o namjeni poslovnog prostora plus upotrebna dozvola za poslovni prostor
4. Zapisnik i mišljenje o uslovnosti poslovnog prostora za obavljanje tražene ugostiteljske djelatnosti

5. Stručno mišljenje nadležne firme ovlaštene za mjerenje buke
6. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalni rad u općini prebivališta građana),
7. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti (Općinski sud )
8. Uvjerenje Porezne uprave iz općine prebivališta da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima
9. Ljekarska uvjerenja o radnoj i zdravstvenoj sposobnosti
10. Uvjerenje DF PiO da podnosilac zahtjeva nije aktivni osiguranik ili Listing-Uvjerenje o radnom stažu u kojem treba biti zaključen prethodni radni odnos ako je stranka bila osiguranik
11. Svjedočanstvo – Diploma o završenoj školskoj spremi, min. III stepen ili Izjava o zapošljavanju radnika sa odgovarajućom srednjom struč. spremom
12. Pismena Izjava o početku obavljanja djelatnosti
13. Pismena Izjava podnosioca zahtjeva ovjerena u općini o neposjedovanju druge ugost. radnje na području F BiH
14. Uplatnica administrativne takse u iznosu od 82,00 KM- ili priložiti odgovarajuću dokumentaciju o osnovu oslobađanja od plaćanja administrativne takse

Potpune informacije za otvaranje ugostiteljskog objekta možete pogledati na linku: Kako otvoriti restoran ili kafić u Bosni i Hercegovini

Svaki savjet i informacije su veoma bitni kada započinjete avanturu sa otvaranjem objekta. Kako otvoriti ugostiteljski objekat i postati uspješan ugostitelj  i Kako proširiti ponudu u ugostiteljskom objektu i dobiti nove goste koristeći Wlan-a  preporučujemo da pročitate.

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...