Sanitarni pregled, sanitarna knjižica i kurs higijenskog minimuma

Sanitarna knjižica je obavezan dokument za svakog uposlenika u ugostiteljstvu i bez njega se ne može raditi. Sanitarnu knjižicu izdaje higijensko-epidemiološki odjel u vašem gradu poslije izvršenog sanitarnog pregleda.

Sanitarna knjižica : Ko i zašto mora imati taj dokument?

Prema Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti zdravstveni nadzor se provodi nad osobama koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir sa hranom, te predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom,odnosno pitkom vodom
Zdravstveni pregled i parazitološka pretraga stolice obavlja se jedan put godišnje, a mikrobiološka pretraga stolice dva puta godišnje.

Ko plaća sanitarnu knjižicu

Poslodavac nije u obavezi snositi troškove ( cc 70 KM u BiH i cc 200 KN u Hr) Vašeg sanitarnog pregleda i izdavanja sanitarne knjižice, osim ako tu obavezu nije sam preuzeo kod sklapanja ugovora o radu. U slučaju da sanitarna inspekcija zatekne uposlenika bez validne sanitarne knjižice kaznu plaća poslodavac.

Novčana kazna

Novčane kazne za pravnu osobu ako primi u radni odnos osobu bez prethodno obavljenog zdravstvenog pregleda su velike, i kreću se u vrijednosti od 7.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Postupak dobivanja ili produžavanja sanitarne knjižice

Pojedinac lično ili predstavnik firme u ime onih kojima je potrebno, treba donijeti u Zavod (na epidemiologiju) slijedeće podatke o osobi kojoj treba sanitarna knjižica :

 • ime i prezime,
 • JMBG,
 • zanimanje,
 • adresu stanovanja,
 • podatke o poslodavcu (ako ga ima): naziv, adresa, te registarski ili matični broj firme.

Nakon što to donese, onaj koji želi sanitarnu knjižicu dobit će kutijicu u koju treba staviti uzorak stolice i s time doći na mikrobiologiju Zavoda (ne zaboravite ponijeti Uputnicu). Nakon 3 (tri) dana rezultati analize stolice biti će gotovi, tako da možete preuzeti sanitarnu knjižicu, nakon obavljenog liječničkog pregleda(naravno, ako je nalaz uredan).

Također je potrebno sa sobom ponesite uplatnicu kojom dokazujete da ste uplatili traženi iznos. Na sanitarnoj iskaznici biti će upisan datum ponovnog pregleda. Nakon toga, sanitarna knjižica je pohranjena kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena.
Ovaj zdravstveni pregled osoba se obavlja prije stupanja u radni odnos te svakih šest mjeseci odnosno jednom godišnje tokom uposlenja ovisno o poslu koji osoba obavlja.

Cijena ponovnog zdravstvenog pregleda je ista, ali umanjena za vrijednost sanitarne knjižice.

 

Kurs higijenskog minimuma

Pored sanitarne knjižice potrebno je da imate i završen kurs o higijenskom minimumu. Sanitarna inspekcija osim vaše sanitarne knjižice, zahtijevati će i dokaz o položenom Kursu higijenskog minimuma, kojeg obavljate u istoj instituciji.
Prema Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i ličnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica obavlja se “Kurs higijenskog minimuma“.

Kursevi se održavaju prema osnovnom i proširenom programu.

Kurs po osnovnom programu pohađa se prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s namirnicama.

Osnovni program obuhvaća slijedeće teme:

 • Osobna higijena
 • Osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
 • Trovanje hranom
 • Higijena namirnica i prostorija za proizvodnju, promet i čuvanje namirnica
 • Higijena okoline
 • Sanitarni propisi
 • Prva pomoć

Prošireni program uz gore navedene, a ovisno o poslovima koje polaznici kursa obavljaju, obuhvaća i slijedeće teme:

 • Osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
 • Higijena namirnica i prostorija za proizvodnju, promet i čuvanje namirnica
 • Higijena vode za piće, postrojenja i uređaja za preradu i distribuciju vode u javnom vodosnadbjevanju

Pohađanje kursa po navedenom programu dužan je osigurati poslodavac na način da svake četvrte godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na kurseve, a u svrhu unapređenja sanitarno-higijenskih uslova rada u proizvodnji i prometu namirnica.

Po završetku kursa obavlja se usmena provjera znanja polaznika pred ispitnom komisijom. Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik koji je redovito pohađao nastavu.
Polazniku kursa koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda.

Cijena je cc 70,00 KM u BiH i cc 300,00 KN u Hr za osnovni kurs po polazniku i cc 100,00 KM BiH i cc 350,00 KN u Hr za prošireni kurs po polazniku. U slučaju da polaznik ne zadovolji prvi put na ispitu, može mu pristupiti još dva puta uz naknadu od 15,00 KM u BiH i cc 60,00 KN u Hr.

 Informacije o "Sanitarni pregled, sanitarna iskaznica i tečaj higijenskog minimuma" za Republiku Hrvatsku.

Piše: , ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od osnivača POS Sector programa za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...