Način izdavanja računa u vrijeme trajanja elementarne nepogode

Uputa za izdavanja računa u vrijeme trajanja elementarne nepogode

S obzirom na nastup više sile (elementarna nepogoda) koja je zadesila određena područja Republike Hrvatske čime je uzrokovano nepostojanje tehničkih preduvjeta (kontakt) za provođenje postupka fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja – aplikacije fiskalna blagajna (nedostupnost Internet veze i duži prekid električne energije), dajemo vam slijedeću uputu.

Poduzetnici su zbog elementarne nepogode u nemogućnosti izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja – fiskalna blagajna, odnosno do prekida u radu je došlo u širem okruženju, a ne samo u poslovnom prostoru pojedinog obveznika fiskalizacije. Riječ je o izvanrednoj okolnosti (kontakt internet veze) čiji nastanak poduzetnici nisu mogli predvidjeti, niti su ju mogli izbjeći ili otkloniti njeno djelovanje (kontakt internet veze), a zbog koje su poduzetnici spriječeni provoditi odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom – fiskalna blagajna ne radi.

Slijedom navedenog, potrebno je uputiti poduzetnike da tijekom trajanja elementarne nepogode izdaju račune putem uvezane knjige računa,  kako je to predviđeno za male obveznike fiskalizacije sve dok fiskalna blagajna ne bude u funkciji (kontakt). S obzirom na nastup više sile uzrokovane elementarnog nepogodom napominjemo da se na navedene poduzetnike neće primjenjivati zakonske odredbe o obvezi naknadne dostave računa.

Po uspostavi tehničkih preduvjeta za izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja (uspostava električne energije i Internet veze) sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, poduzetnici će normalno nastaviti provedbu fiskalizacije u skladu sa zakonskim odredbama i izdavati račune  putem elektroničkih naplatnih uređaja – aplikacije fiskalna blagajna

Napominjemo vam da je potrebno voditi računa i o nemogućnostima polaganja gotova novca iznad visine određenog blagajničkog maksimuma kod poduzetnika koji svoju djelatnost obavljaju na području zahvaćenom elementarnom nepogodom.