Vodič Offline Marketinga u Ugostiteljstvu

Vodič Offline Marketinga u Ugostiteljstvu

Izdvojili smo i nekoliko marketinških metoda i lako primjenjivih trikova koje vam na jednostavan način mogu pomoći u poslovanju i privlačenju novih gostiju. Tiskani promotivni materijali Da bi bili učinkoviti tiskani promotivni materijali, vizitke, flayeri, brošure i sl. moraju privući pažnju vašeg potencijalnog gosta zanimljivim dizajnom . Pažljivo birajte sadržaj i ponudu koja će se […]

Read more
Atraktivna Prezentacija Hrane u Ugostiteljstvu

Atraktivna Prezentacija Hrane u Ugostiteljstvu

U svijetu kulinarstva dobro je poznato da je izgled jela jedan od najvažnijih čimbenika koji će privući ili pak odbiti tvog gosta na odabir određenih jela. Upravo način na koji je jelo postavljeno na tanjuru, raspored priloga i glavnog jela, fuzija boja kao i upotreba različitih vrsta servisa za jelo je prva impresija koju tvoj […]

Read more
Minimalni uvjeti za zahode u ugostiteljstvu

Minimalni uvjeti za zahode u ugostiteljstvu

Ugostiteljski objekt mora imati uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce,  i to zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i pred prostorije u kojoj je umivaonik, zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i pred […]

Read more
Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni, te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.  Označavanje ugostiteljskog objekta […]

Read more
Razvrstavanje skupina ugostiteljskih objekata

Razvrstavanje skupina ugostiteljskih objekata

Svaka skupina ugostiteljskih objekata iz Pravilnika razvrstava se u vrste ugostiteljskih objekata ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju i načinu usluživanja. Pojedina vrsta ugostiteljskog objekta, određena je i minimumom ugostiteljskih usluga koje se u njemu obvezno pružaju te minimalnim uslovima kojima mora udovoljiti ugostiteljski objekt. Skupina »Restorani« Skupina » Restorani« razvrstava […]

Read more
Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti

Ugostiteljski objekti moraju ispunjavati minimalne uslove i to: minimalne uslove za vrstu ugostiteljskog objekta i opće minimalne uslove, u skladu sa  ovim Pravilnikom. Iznimno od stava 1. ovoga člana, ugostiteljski objekti iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i »Catering objekti« te objekt jednostavnih brzih usluga iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« ukoliko je u zgradi, mogu odgovarajuće odstupiti […]

Read more
Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je obvezan: vidno istaknuti propisanu oznaku vrste na ulazu u ugostiteljski objekt utvrđene rješenjem mjerodavnog tijela i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem Ministarstva; vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu koje treba biti sukladno propisanom radnom vremenu; utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj i […]

Read more