Dodjela porezne stope artiklu

Dodjela porezne stope artiklu

Način na koji dodajete odgovarajuću poreznu stopu artiklu je sljedeći: Uputa: Klikom na + se otvara mogućnost i dodjele poreznih stopa, prikazane su sve porezne stope, a na “Da” selektirate one koje trebaju biti dodijeljene artiklu. Pored poreznih stopa imate mogućnost da definirate i grupu posebnog poreza. To ćete uraditi tako što ćete u polje […]

Dodavanje novog artikla

Dodavanje novog artikla

Novi artikl dodajete na jednostavan način, tako što za prvi korak odredite kojoj glavnoj kategoriji novi artikl pripada, tipa “Piće” ili “Kuhinja”. Nakon što odaberete glavnu kategoriju radi lakšeg snalaženja prilikom kucanja, odredite pod kategoriju kojoj će vaš novi artikl pripadati. Primjer: Potrebno je da kao novi artikl dodate “Čaj”. On po svojoj vrsti pripada […]

Definiranje normativa artikala

Definiranje normativa artikala

Dodavanje nove robe u program i definiranje količine robe koja se troši prodajom artikla. Uputa: Nakon logiranja kliknite na Uredi i ući ćete u dio programa u kojem se dodaju novi artikli, kategorije, mijenjaju cijene, definiraju noramtivi i sl. Pronađite artikal kojem želite definirati normativ, selektirajte ga i idite na sastojci. Klikom na polje sastojci […]

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.