Zbirno izvješće za period

Zbirno izvješće za period

Zbirno izvješće za period vam omogućava zbirni prikaz izvješća. Ovo izvješće možete kreirate po vašoj potrebi, odnosno volji. Izvješće može da sadrži sve potrebne informacije i pogodno je za brzo, sveukupno izvješćivanje. Ispisuje se na POS pisač. Uputa: Ako želite izvješće gdje ćete sami generirati kriterije po kojima želite da dobijete izvješće uđite u BackOffice […]

Pojedinačno izvješće za period

Pojedinačno izvješće za period

Izvješće za period vam omogućava pojedinačni prikaz prometa za traženi vremenski period po željenim kriterijima kao što je pregled prodaje po artiklima, konobarima, porezima, izvješće o utrošenoj robi i sl. Izvještaj se može ispisati na A4, ili POS printeru, a može se i eksportirati. Prikazani parametri pored brojčane vrijednosti prikazani su i dijagramski. Uputa: Ono […]

Izvješće za kraj smjene

Izvješće za kraj smjene

Kraj smjene je izvješće koje pokazuje promet po zadanim kriterijima unutar jedne smjene. Smjena je period koji obuhvaća period od zaključka smjene pa do sljedećeg zaključka. Pritiskom na – Kraj smjene promet se anulira i počinje raditi nova smjena. Uputa: Kraj smjene ili dana vršite tako što kliknete na četvrtu ikonicu koju simbolizira ikona sa […]

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.