Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Mario Miličević
Mario Miličević

Podijelite na društvenim mrežama:

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Tablica sadržaja

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti

Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni, te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

 Označavanje ugostiteljskog objekta

 • Na ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, nazivom pod kojim posluje ugostiteljski objekt i firmom ugostitelja, prema rješenju nad­ležnog organa uprave.
  (2) Iznimno, na ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jed­nostavnih usluga« na odgovarajući se način primjenjuje odredba stava 1. ovoga člana.

 Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Uređaji i oprema moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

 Zaštita od buke

U ugostiteljskom objektu moraju biti provedene mjere za zaštitu od buke u skladu sa  posebnim propisima.

 Snabdijevanje vodom i zbrinjavanje otpadnih tvari

 • Ugostiteljski objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključ­kom objekta na javni vodovodni sistem, a gdje te mogućnosti nema na drugi način u skladu sa posebnim propisima.
 • Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema na drugi način u skladu sa posebnim propisima.
 • Komunalni otpad mora se redovito odlagati u odgovarajuće zatvorene posude za otpatke, te se u skladu sa posebnim propisima redovno odstranjivati iz ugostiteljskog objekta.
 • Iznimno od stava 1. ovoga člana ugostiteljski objekt na plovnom ili plutajućem objektu, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom, priključnom vozilu, pod šatorom, na klupi, na kolicima i sličnim napravama mora imati spremnik za vodu s dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće.

 Snabdijevanje  električnom energijom

 • Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti snabdjeven  električnom energijom.
 • Električno osvjetljenje mora biti obezbjeđeno  u svim prostorijama ugostiteljskog objekta.
 • U ugostiteljskom objektu noću moraju biti osvijetljene, pot­puno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

 Telefonski priključak

 • Ugostiteljski objekt smješten u zgradi mora imati osiguranu telefonsku vezu.
 • Ugostiteljski objekt vrste restoran mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (fiksni ili mobilni) za potrebe gostiju.

 Grijanje prostorija

 • U svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5C, uz mogućnost prozračivanja.
 • Ugostiteljski objekt koji posluje samo ljeti ne mora imati osigurano grijanje prostorija.

 Unutrašnje  visine prostorija

 • U ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (dalje u tekstu: unutrašnja visina) u prostorijama za boravak, restoranu, prostorijama za usluživanje gostiju, mora iznositi najmanje 2,80m.
 • Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, unutrašnja visina u prostorijama za boravak, restoran i usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar i disco klub može iznositi najmanje 2,60 m, a u ostalim vrstama ugostiteljskih objekata najmanje 2,50 m, ako je u ugostiteljskom objektu ili tim prostorijama objekta ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka.
 • U prostorijama ugostiteljskog objekta s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti u skladu sa  odredbama stava 1. ovoga člana.

 Zaštita od prašine

Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine.

Podijelite na društvenim mrežama:

Kategorije

Pročitajte povezane članke

POS Sector svim novim korisnicima pruža besplatno korištenje aplikacije prvih mjesec dana da bi...

Nakon epidemije koronavirusa sigurno se više nećemo tako olako nositi sa sezonama prehlade i...

Kako se bliži ljeto tako potencijalni gosti sve više vremena žele provoditi na suncu....

Svi vole popuste. Ako primijetite da vam se obim posla u restoranu smanjio, bilo...

Uspjeh u restoranskoj industriji ne zavisi samo od dobre hrane već od iskustva koje...

Nećete svjesno unijeti u restoran opremu koja će vam uništiti poslovanje, zar ne? Iako...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo što ti je potrebno da unaprijediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mjesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korištenjem kad želiš.

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.