Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je obvezan:

 1. vidno istaknuti propisanu oznaku vrste na ulazu u ugostiteljski objekt utvrđene rješenjem mjerodavnog tijela i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem Ministarstva;
 2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu koje treba biti sukladno propisanom radnom vremenu;
 3. utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj i istaknuti ga na recepciji, te izvod iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima;
 4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći, sukladno normativima, te na zahtjev, normative predočiti gostu;
 5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih i ovjerenih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dostatnom broju primjeraka;
 6. izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obvezno mora sadržavati: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja – u računu navesti i iznos boravišne pristojbe;
 7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;
 8. dostaviti normative na ovjeru mjerodavnom tijelu, a ovjereni normativi mogu se primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;
 9. dostaviti cjenike na ovjeru mjerodavnom tijelu, a koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;
 10. voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;
 11. voditi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu, u roku od tri dana izjavljeni prigovor dostaviti mjerodavnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor;
 12. voditi poslovne knjige, sukladno važećim propisima;
 13. alkoholna i bezalkoholna pića posluživati samo iz originalne ambalaže u skladu s normativom, na kojoj mora biti deklaracija s podatcima o proizvođaču, odnosno uvozniku, te neto količini;
 14. u poslovnom prostoru – objektu u momentu kontrole osigurati odobrenje za rad, odnosno rješenje o upisu u sudski registar, kao i rješenje o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekta.

Radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena ugostiteljskih objekata, radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati, utvrđuje mjerodavno tijelo.

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan primjenjivati poslovne običaje u ugostiteljstvu.