Minimalni uvjeti za zahode u ugostiteljstvu

Minimalni uvjeti za zahode u ugostiteljstvu

Ugostiteljski objekt mora imati uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce,  i to zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i pred prostorije u kojoj je umivaonik, zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i pred […]

Read more
Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti ugostiteljskih objekata

Opći minimalni uvjeti uređenja i opremljenosti Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni, te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.  Označavanje ugostiteljskog objekta […]

Read more
Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti

Ugostiteljski objekti moraju ispunjavati minimalne uslove i to: minimalne uslove za vrstu ugostiteljskog objekta i opće minimalne uslove, u skladu sa  ovim Pravilnikom. Iznimno od stava 1. ovoga člana, ugostiteljski objekti iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i »Catering objekti« te objekt jednostavnih brzih usluga iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« ukoliko je u zgradi, mogu odgovarajuće odstupiti […]

Read more
Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

Propisane zakonske obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti – BiH

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je obvezan: vidno istaknuti propisanu oznaku vrste na ulazu u ugostiteljski objekt utvrđene rješenjem mjerodavnog tijela i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem Ministarstva; vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu koje treba biti sukladno propisanom radnom vremenu; utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj i […]

Read more